Прозорість та інформаційна відкритість

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, редакція від 02.10.2021

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. 

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов'язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

Ліцензія на провадження освітньої діяльності (Розпорядження від 02.09.2020 № 456 "Про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти закладам освіти (без проходження процедури ліцензування")

Структура та органи управління закладу

Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою.                                                                         Освітня програма 2023/2024 н .р. Парціальні програми 

Територія обслуговування, закріплена за закладом його засновником (Рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області від 27.04.2023 № 117 "Про закріплення територій обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти м. Славутича")

Ліцензований обсяг - 250 осіб,  фактична кількість 2021/2022 н.р., 2022/2023 н.р., 2023/2024 н. р., які навчаються у закладі освіти

Мова (мови) освітнього процесу- є державна мова - українська, відповідно до ст. 7 Закону України "Про освіти" та ст.10 Конституції України 

Наявність вакантних посад: вакансія музичного керівника 1,25 ст., старшої медичної сестри 0,5 ст.

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання: немає

Результати моніторингу якості освіти   "Стан використання в освітній роботі з дітьми вправ на розвиток емоційної сфери, зняття психологічного напруження". "Стан роботи з формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку". 

Річний звіт про діяльність закладу освіти 2021/2022 н. р., 2022/2023 н. р.

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами. Наказ про організацію інклюзивного навчання. Витяг із рішення педагогічної ради. Команда супроводу. Інформація про проведення обстеження та оцінки ступеня безбар᾿єрності закладу  для осіб з інвалідністю

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти - не стягується (ст. 53 Конституції України)

Розмір плати за харчування Рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області від 01.03.2023 № 42 "Про встановлення грошової вартості витрат на харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти"

Рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області від 05.09.2023 № 273 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради від 23.09.2022 № 294 "Про звільнення від батьківської плати за харчування  у закладах  загальної середньої та дошкільної освіти"

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

Кошторис на 2021 рік Кошторис на 2023 рік Кошторис на 2024 рік

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів 

І квартал, І півріччя,  9 місяців, 2021 рік

І кварталІ півріччя, 9 місяців2022 рік

І квартал, І півряччя 2023 рік

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

І квартал, І півріччя, за 9 місяців, 2021 рік

 9 місяців, 2022 рік

І квартал , І півріччя 2023